با ما در ارتباط باشید

اگر تصمیم به ارسال نظر یا انتقاد یا پیشنهاد برای بهتر شدن بخشی در شهرداری تهران را دارید، لطف نظر خودتان را به پشتیبانی تلگرام ارسال کنید .

آدرس ما روی نقشه